Amdanom | About

CROESO!

Busnes anibynnol sy’n llecu yng ngogledd Cymru ydi’r Tiny Typewriter Co.  Mi ryda ni’n arbenigo mewn cardiau cyfarch moethus Cymraeg a Saesneg, yn ogystal a prints.
Mae’r holl gardiau yn cael eu dylunio gan Caryl, a’u printio o fewn y DU.  Tra mae Ceurwyn, ei phartner yn cymeryd golfal o’r ochor dechnegol o bethau.
Ein nod ydi i wneud y munudau bach arbennig, yn fwy arbennig byth efo’n dyluniadau unigryw.
Caryl & Ceurwyn x
o.n

Mae’r holl garidau ‘da ni’n ei werthu arlein yn ‘noeth’, yn golygu nad ydynt wedi’u lapio mewn plastig fel y byddech yn ei weld fel arfer yn y siopau.  Mae hyn fel rhan o’n ymdrech i leihau ein defnydd o plastig defnydd sengl.

WELCOME!

The Tiny Typewriter Co is an independent business that resides in the heart of north wales. We specialise in Welsh and English luxury greeting cards and prints.
All of our cards and prints are designed by Caryl and made in the UK. Whilst her partner Ceurwyn takes care of all the technical bits and bobs.
We aim to make all of your special moments that little bit extra special with our unique designs.
Caryl & Ceurwyn x
p.s.

All of our cards that are sold online are ‘naked’ this means that they are not wrapped in a plastic sleeve as you would traditionally find in shops. This is as part of our effort to cut down on single use plastic.

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.