English below

Cludiant

Pryd fydd fy eitem yn cyrraedd?
Express Delivery: 2-3 diwrnod gwaith
Standard Delivery 3-5 diwrnod gwaith

Gwasanaeth Personoli a Danfon
Os hoffech i ni ysgrifennu neges bersonol yn eich cerdyn a’i anfon at y derbynnydd, fydd rhaid i chi:

  • Ychwanegu eich neges bersonol yn y blwch ‘Order Notes’ pan yn talu.
  • Sicrhewch fod y cyfeiriad danfon yn gywir.

Os hoffech anfon mwy nag un cerdyn gyda neges bersonol, archebwch ar wahân os gwelwch yn dda.

Faint fydd o’n ei gostio?
Mae postio a phecynnu yn cael ei gyfrifo yn ôl pwysau’r eitemau rydych chi am eu prynu.

Delivery

When will my item arrive?
Express Delivery: 2-3 working days
Standard Delivery 3-5 working days

Personalisation & Delivery Service
If you would like us to write a personal message in your card and send it directly to the recipient, you must:

  • Add your personal message when checking out in the ‘Order Notes’ section.
  • Make sure that the delivery address is correct.

If you would like to send more than one card with a personalised message please order separately.

How much will it cost?
Postage and Packaging is calculated on the weight of the items you wish to purchase.

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.