Dod yn Stociwr | Becoming a Stockist

Os hoffech stocio ein nwyddau, cysylltwch drwy lenwi’r ffurflen gais.
Mae pob cyfrif masnach yn cael ei ystyried yn ofalus. Ein nod yw cysylltu o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

If you would like to stock any of our goods get in touch by filling in the application form.
All new trade accounts are carefully considered. We aim to get in touch within 2 working days.

Ebost | Email: post@thetinytypewriter.com

Eisoes yn stociwr? | Already a Stockist?
Mewngofnodwch yma | Log in here

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.